Welkom

Ten eerste wil ik iedereen van harte welkom heten op de site www.caviacottage.nl.

Het doel van deze site is om zoveel mogelijk informatie te verstrekken over cavia's. Iedereen, die reeds enigszins bekend is met deze dieren, zal beamen, dat het hier om zeer leuke, actieve, mensgerichte en grappige dieren gaat. Maar er is veel meer te vertellen over deze kleine wezentjes. Daarom zal er op deze site aandacht worden besteed aan tal van onderwerpen.

De onderwerpen, die worden besproken zijn dan ook:

Doordat er steeds nieuwe informatie verschijnt, zullen de teksten op de site ook steeds worden aangevuld c.q. gewijzigd.

Op dit moment is de site nog volop in ontwikkeling. Dit houdt in, dat er nog wordt gewerkt aan de juiste layout en het plaatsen van foto's e.d..

Tot slot rest mij een ieder veel leesplezier toe te wensen!

Met vriendelijke groet,

Catharina de Jong